010 435 76 00

Onteigening en bedrijfsverplaatsing

Wanneer een overheid werken tot uitvoering van een bestemmingsplan wenst te realiseren en het noodzakelijk is dat die overheid uw onroerende zaak verwerft, is het van belang dat u zo spoedig mogelijk een onteigeningsdeskundige inschakelt.

Op tijd inschakelen is van belang omdat “foutjes” in het begintraject grote gevolgen kunnen hebben bij de finale afhandeling.

Wij werken op het onteigeningsgebied samen met gespecialiseerde advocaten waardoor, indien uw zaak alsnog voor de rechter komt, die advocaat de zaak naadloos kan overnemen en hij/zij niet voor verrassingen komt te staan. 

Hoe werkt onteigening en bedrijfsverplaatsing in de praktijk?
De gemeente schrijft u een brief waarin zij u meedeelt waarom zij het wenselijk acht om uw object te kopen. Dit is voor u het moment om een onteigeningsdeskundige in te schakelen. U bespreekt met hem alle facetten van uw bedrijf en aan welke eisen een eventuele nieuwe vestiging zal moeten voldoen. Op basis van de door u verstrekte gegevens berekent de deskundige de hoogte van uw schade voor het geval de gemeente haar plannen doorzet.


Dan komen de eerste gesprekken met de gemeente en wordt aangehoord wat de gemeente u te bieden heeft. Indien dat voorstel overeenkomt met hetgeen u in gedachten heeft, denkt u waarschijnlijk snel klaar te zijn. Nee! Dit is juist niet het geval, want nu komt er een zeer belangrijk element om de hoek kijken: de afspraken moeten goed geformuleerd in een overeenkomst opgetekend worden.

Uit de jurisprudentie valt te leren dat indien die schriftelijke overeenkomst niet goed juridisch is geformuleerd, de gelaedeerde (de persoon die onteigend wordt) als nog de bietenbrug op gaat.

Om er van uit te gaan dat een gemeente u een dergelijk passend voorstel doet is een utopie. Er breekt een traject aan van onderhandelen en controleren of de gemeente zich houdt aan de wettelijke spelregels. Het zal u niet verbazen dat een dergelijk traject lang kan duren. Eind goed al goed, uiteindelijk ligt er een voorstel klaar dat u past en wordt de overeenkomst getekend welke voldoet aan de hiervoor gestelde eisen. Doordat er geen rechtbank aan te pas is gekomen wordt dit een minnelijke onteigening of bedrijfsverplaatsing genoemd.

Het kan voorkomen dat er geen overeenstemming wordt bereikt en dat de weg naar de rechter onvermijdelijk is. In dat geval heeft u een advocaat nodig die uw belangen bij de rechter verdedigt.

De kosten voor de deskundige- en juridische bijstand zijn onderdeel van de schadeloosstelling, normaliter heeft u geen extra kosten voor het werk van de deskundige (Van Zon Makelaars) en de advocaat.Woning zoekenLees hier al onze beoordelingen »


Contactgegevens


Van Zon Makelaars
Billitonlaan 120
3131 LL VLAARDINGEN
Telefoon: 010-435 76 00
E-mail: info@vanzonmakelaars.nl

KVK: Rotterdam 24289531
BTW: NL8077.20902.B.01
Voorwaarden en Privacyverklaring